עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

 

Torah Bible תורה חמשה חומשי תורה

מדרש על התורה & מפרשים על התורה

 

 

1. תורה ספר ויקרא Torah Chumash Sefer Vayikra Printed 1767 in Metz ...valued at €2500 - SOLD

350. תורה ספר שמות Sefer Shmos "Exodus" - Torah Printed Vienna 1821 In Hebrew & Italian by Yitzchok Shmuel Isaaco Reggio [in green binding in photo below] ....valued € 300 -reduced to $100

352. תורה ספר ויקרא Torah Chumash Sefer Vayikra Printed circa 1812 ....valued € 300 reduced to $100

353. ספר כתובים - Sefer Kesuvim Printed Basel 1827 By Wilhelm Hess - [Itzchak Eichal - David Friedlander edition] ....valued €1000 - SOLD

 

 

 

359. ספר דברים אבן עזרא Torah Chumash Devorim with Ibn Ezra Printed in Frankfurt Oder, Germany 1755 ....valued € 500 reduced to $100

360. תורה ספר שמות Chumash Sefer Shmos "Exodus" Printed 1859 Vilna ...valued €250 reduced to $100

362. ספר ויקרא Chumash Vayikra & . ספר במדבר Chumash Bamidbar Printed Berlin Germany in 1862 ....valued €250 reduced to $100

363. ספר במדבר Chumash Bamidbar & ספר דברים Chumash Devorim Printed Vienna 1795 by Anton Schmid ...valued €250 reduced to $100

 

 

101. ספר במדבר - Torah Chumash Sefer Bamidbar Printed 1767 in Metz ....valued at €2500 - for sale €400

891. ספר תהילים ספר משלי ספר דניאל Tehillim, Proverbs and Book of Daniel printed Vilna 1897...valued over € 250 -reduced to $100

893. ספר שמות ־ לובלין Chumash Shmos printed Lublin 1875 ...valued over € 250 -reduced to $100

 

 

תנך תורה נביאים כתובים

Tenach, Psalms, Bible & Scriptures

 

 

364. ספר דברי הימים Divrei HaYomim Chronicles - Printed 1821 Furth by Isaac David Zurndorfer ...valued € 250 reduced to $100

365. ספר דניאל עזרא נחמיה Book of Daniel, Ezra & Nechemiah - Printed Karlsruhe 1834 ..valued €250 - reduced to $100

165. ספר ירמיהו נדפס קארלסרוא Sefer Yirmiyahu printed Karlsruhe in 1829 ... reduced to $100

156. ספר המגיד חלק ראשון נדפס ווין תקעד Sefer haMagid printed Vienna 1814 ...for sale €400 - $500

 

 

3. ספר מגישי מנחה חלק ראשון נביאים ראשונים Sefer Megishei Mincha Volume I on Nevi'im Rishonim printed Amsterdam 1753 ... valued at € 2000 for sale €500

146.ספר משלי עמ פירוש תבונת משלי נדפס ווארשא Sefer Mishley printed Warsaw 1867 .reduced to $100

 

Choice of 8 volumes of Nach - Printed in Karlsruhe 1827 & 1830

Valued over € 150 - for sale at € 40 - USD$ 55 each

 

 

 

Choice of 22 volumes of Torah, Vevi'im and Kesuvim - "TeNach"

Printed in Krotoschin - Krotoszyn Poland 1840 & 1842

Valued over € 150 - for sale at € 40 - USD$ 55 each

 

 

Medrash - מדרש על התורה

& Seforim on Torah - מפרשים על התורה

A new section is being created => See "Medrash & Seforim on Torah"

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר