עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Visiting Graves & Tombs of Holy People

Kivrei Tzadikim קברי צדיקים in South East Poland

 

New - direct Flights from Newark- to - Rzeszow

Thanks to direct flights from Newark - USA to Rzeszow - Poland

We are currently based in Rzeszow Poland and available as a "guide"

as we're assisting the restoration of Jewish Cemeteries in South-East Poland

The holiest and most spiritual Jewish Cemeteries in the world are located in Poland

This is the reason why 10,000's of Jewish people from all over the world travel to Poland every year

 

 

 

We know access details to all these places - please call us in Poland +[48] 796 459 872 for information.

Due to sensitivity and protecting these Holy Jewish Places - access information will not be posted on internet.

 

עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל

 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר