עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Open for Full Time Business - Always ready to listen to all offers - Please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net - all enquiries welcome - please check availability prior to purchase

כתבי יד קמיעות ומזוזות

Hand Written Seforim & Parchments

כתב יד ספר קב הישר

#123. Hand Written Sefer Kav HaYosher dated 1707

contact us to negotiate and discuss price - valued over $10,000

 

Priced reduced in July 2018 to sell at $4,400

It is the only Hand-written Kav Hayosher in the World

 

 

 

 

Hand Written Parchments

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר