עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

Page 9 - The Full Online Stocklist - Sitemap - #500 => #599

 

 

500. הגדה של פסח וספר סליחות Haggadah Shel Pesach & Selichos Printed Vilna 1878 - Hagada has Ababernal and Maharl of Prague explanation ... ....valued € 175 - for sale at €40- $55

502. Hagada הגדה של פסח printed by Verlag Pardes Berlin 1928 - with signature of Goldwasser - Berlin N54 Schonhauser Allee 186 ....valued €100 - for sale at €40- $55

504. Hagada הגדה של פסח printed by Sinai Publishing Alenby TelAviv 1962 - English and Hebrew - ornate cover and pictures - some in color ....valued €100 - for sale at €40- $55

 

 

505. Hagada הגדה של פסח printed by Cailingold England By H Meilitz 1937 for the "Pro-Palestine fund" - English and Hebrew ....valued € 100 for sale at €40 -$55

506. Kol Yehuda Hagada הגדה של פסח printed by Hirsch in Satu-Mare Romania 1937 - with stamp of M Berger Lampard Grove London N16 ....valued € 200 for sale at €40 - $55

507. Hagada הגדה של פסח printed in Prag 1884 in Hebrew and German by Jaob Pascheles ....valued € 100 for sale at €40 -$55

508. Hagada הגדה של פסח of Dvrei Chayim Sanz reprint - printed by USA 1973 ....valued € 50 for sale at €40- $55

509. Hagada הגדה של פסח of printed in Palestine circa 1943 for Austrian - Hungarian communities - in hebrew & yiddish ....valued €100 - for sale at €40 -$55

 

 

515. תבואות שור printed Warsaw 1891 ...valued € 250 -REDUCED to €150 - $200

517. ספר מגיני ארץ או״ח Printed Johannisburg South Africa 1862 ...valued € 250 -REDUCED to €150 - $200

 

 

518. שו״ת נהרי אפרסמון by R' Tannenbaum of Putnok Hungary Printed Pecs 1898 ...valued € 250 -REDUCED to €150 - $200

519. ספר כוכבי אור Printed London 1960 signed by author Reb Elisha Rosenfeld zl ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

520. חידושי הרשב״א מס׳ מנחות חולין & אבן מיגש printed Warsaw 1861 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

521. שאגת אריה על מס׳ מכות Printed Warsaw 1897 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

524. ספר דגן בחורים by Avrohom Dzuibas Rotterdam printed Petrikov 1928 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

525. ספר שמחת הנפש by Rabbiner Yehuda Krausz Hungray Printed Bacs Jankovacz 1899 ...REDUCED to €40 - $55

526. ספר חובת הלבבות Printed 1765 Furth ...REDUCED to €40 - $55

 

 

529. ספר דברי שמואל - unknown place and year of printed - circa 1800 ...REDUCED to €40 - $55

533. מבוא לספר קהלת מאת בן ציון זאלצבערג Printed Warsaw 1895 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

534. ספר עקידת יצחק by יצחק עראמה Printed Pressburg 1849 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

536. ספר חתם סופר שו״ת חלק שביעי Printed Munkacs 1912 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

 

541. ספר גנת וורדים and ספר שושנת העמקים bound together Printed Petrikov 1884 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

542. ספר שושנת העמקים By Yosef Teumim Printed 1886 Warsaw ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

543. ספר טיול בגן by Nesanel Shnor of Zamosc and ספר משאת בנימין bound together Printed Petrikov 1905 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

 

550. קינות לתשעה באב Prayer book for Tisha B'av printed Livorno 1895 ....valued € 100 - for sale at €40

551. מחזורים זכור לאברהם לפי מנהג ספרדים volumes I & III of Machzorim for Rosh Hashana and Yom Kippur - sefard according to custom of Constantinople printed in Livorno, Italy circa 1920 ....valued € 100 for sale at €40

552. מחזור ליום שני של ראש השנה Machzor for 2nd Day Rosh Hashana Prayer Book for 2nd Day of Jewish New Year Printed Metz, France in 1817 ....valued € 100 for sale at €40

 

 

553. מחזור לסכות ושמיני עצרת Machzor for Jewish Festival of Succos Tabernacles Metz, France in 1817 ....valued €100 for sale at €40

555. מחזור יום כיפור Machzor for Yom Kippur Printed Jerusalem 1895 ....valued €100 - for sale at €40

556. מחזור לשלש רגלים Machzor Prayer book for Jewish Holidays Pesach, Shavuos & Succos; printed Vienna 1835 by Anton Schmid ....valued € 100 for sale at €40

557. מחזור יום כיפור Machzor for Yom Kippur printed Vienna 1816 by Anton Schmid ....valued € 100 for sale at €40

 

 

558. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos; Printed Vilna 1871 ....valued €100 for sale at €40

559. מחזור ראש השנה יום כיפור Machzor for Rosh Hashana & Yom Kippur Printed Vilna 1899 ....valued € 100 for sale at €40

561. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos; unknown year of printing - circa 1850 Vienna ....valued € 100 - for sale at €40

562. מחזור לסכות ושמיני עצרת Machzor for Jewish Festival of Succos Printed London 1849 - with inscription to Miss Rees 1850 ....valued €100 for sale at €40

 

 

563. מחזור ראש השנה Machzor for Rosh Hashana Printed Warsaw Lewin Epstein 1936 - with stamp of M Posner 128 Leman Street London E1 ....valued € 100 for sale at €40

565. מחזור ראש השנה Machzor for Rosh Hashana Printed Vilna 1904 ....valued € 75 for sale at €40

 

[Full Catalog] [Page 1] [Page 2] [Page 3] [Page 4] [Page 5] [Page 6] [Page 7] [Page 8] [Page 9] [Page 10]

[Page 11] [Page 12] [Page 13] [Special & Unique Seforim] [ 17th/18th Century] [ Signed & Stamped ]

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר