עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

We always accept all reasonable offers - call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

Chassidus ספרי חסידות

Almost all sold out ..... !

 

When the New Owners take control of website - this will be a BIG NEW section

 

 

767. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Petrikov 1910 ...valued € 250 - REDUCED to €40 - $55

768. ספר סייעתא דשמיא bound together with ספר נפלאות חדשות שמשון מאסטראפאלי and ספר כהונת אלימלך and דברי גאונים Printed Warsaw 1910 & Lublin 1910 ...valued over € 750 - for sale at €400 - $500

616. ספר נצר חסד על מס׳ אבות Printed Israel 1955 of יצחק אייזיק מקאמרנא Komarno Rebbe ..... REDUCED to €40 - $55

840. 4 seforim bound together - [1] ספר נפלאות חדשות Printed Warsaw 1911 [2] ספר מדרש פליאה printed Warsaw 1907 [3] ספר אותיות מחכימות Printed Jerusalem 1906 [4] ספר חידושי הלכות Printed 1911 Petrikov ..valued over € 250 - for sale at €150 - $200

 

 

541. ספר גנת וורדים and ספר שושנת העמקים bound together Printed Petrikov 1884 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

542. ספר שושנת העמקים By Yosef Teumim Printed 1886 Warsaw ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

543. ספר טיול בגן by Nesanel Shnor of Zamosc and ספר משאת בנימין bound together Printed Petrikov 1905 ...valued € 250 -REDUCED to €40 - $55

856. ספר מבקש אמונה of Reb Aron Roth Shomer Emunim Rebbe ztl original Printed by Diskin Orphanage Jerusalem ...valued over € 250 -REDUCED to €40 - $55

 

 

761. ספר מגן דוד Printed Munkacs 1912 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

762. ספר כתר שם טוב Printed Warsaw 1926 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

763. ספר עבודת ישראל קאזניץ Printed Mukacevo, Munkacs in 1929 ...valued € 250 - reduced to €40 - $55

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר