עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Chassidus ספרי חסידות

more seforim to be uploaded in May/June 2018

 

 

ספר חסידים

#121 Sefer Chassidim Printed 1724 Frankfurt on Maine

Valued at €3000 - available for sale €1200 - USD$1500

 

 

 

121. ספר חסידים Sefer Chassidim Printed 1843 by Zalmon Apterod in Frankfurt on Maine ... valued at €2000 - for sale at €1200 - $1500

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר