עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

תנך תורה נביאים כתובים

Tenach, Psalms, Bible & Scriptures

Full Section Torah Tenach Bible תורה חמשה חומשי תורה

Choice of 8 volumes of Nach - Printed in Karlsruhe 1827 / 1830

Valued over € 150 - for sale at € 40 - USD$ 55 each

 

 

 

165. ספר ירמיהו נדפס קארלסרוא Sefer Yirmiyahu printed Karlsruhe in 1829 ... for sale € 40

365. ספר דניאל עזרא נחמיה Book of Daniel, Ezra & Nechemiah - Printed Karlsruhe 1834 ..valued € 150 - for sale at €40

 

The following 6 are available $55 each including freight and insurance

USE THE PAYPAL at the bottom of this page to purchase

 

. ספר ירמיהו נדפס קארלסרוא Sefer Yirmiyahu printed Karlsruhe in 1829 [ we have TWO of these available]

. ספר יחזקאל Yechezkel printed Karsruhe 1830 [we have TWO of these available]

- ספר ישעיה Yeshaya printed Karlsruhe 1827

- ספר תרי עשר minor prophets - printed Karlsruhe 1827

- נביאים ראשונים Books of Samuel - Shmuel Aleph and Shmuel Beis printed Karslruhe 1827

 

 

 

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

Each approx 140 => 200 double side pages

approx Size 19 cm x 12 cm x 1 cm

each Weighs approx 260 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro € 40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping - Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר