עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר רבות מחשבות ספר ראשון

#99 Sefer Rabos Machshavos vol 1

Printed Vienna 1892

Valued at € 250 - reduced special price of USD$100

 

Size 21 cm x 14 cm x 1.0 cm

Weighs 265 grams

Thin paper - 158 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר