עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר רבות מחשבות ספר ראשון

#99 Sefer Rabos Machshavos vol 1

Printed Vienna 1892

Valued at € 250 - reduced special price of €40 - USD$55

 

Size 21 cm x 14 cm x 1.0 cm

Weighs 265 grams

Thin paper - 158 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר