עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#977. שו״ת פרי השדה חלק שלישי Printed 1913 Pecs Hungary

Valued at € 250 - REDUCED to USD$100

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages - no front cover

Excellent print condition [with signature/name]

110 double sided pages

Size 30 cm x 22 cm x 1.5 cm

Weighs -790 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר