עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר לבית יעקב

#97 Sefer LeBeis Yakov by Rabbi Yaakov Yosef

Known as Reb Yaakov Charif

Chief Rabbi of New York in 1888-1895

Printed in Vilna 1911

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

 

Size 22 cm x 16 cm x 1.2 cm

Weighs 380 grams

Thin paper - 70 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר