עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#961. ספר ברכת אהרן על מס׳ ברכות Printed Drohobycz 1913

Valued at € 250 - REDUCED to USD$100

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

140 double sided pages

Size 32 cm x 20 cm x 2 cm

Weighs -950 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר