עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

 

ספר בית ישראל חלק שלישי

#96 Sefer Beis Yisroel vol 3,

Printed Faks Hungary 1903

Valued at € 250 - reduced special price of USD$100

 

 

Size 23 cm x 14 cm x 0.5 cm

Weighs 270 grams

Thin paper - 56 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

נא לטלפון אם אתה רוצה יותר צילומים

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר