עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#958. מהר״ם שיק על מס׳ חולין Printed Satu-mare Romania 1926

Valued at € 250 - REDUCED to - USD$100

 

Thick pages - rebound with Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name/stamps ]

76 double sided pages

Size 32 cm x 20 cm x 1 cm

Weighs - 640 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר