עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#957. שולחן ערוך עורך חיים עם טור בית יוסף

unknown place and year printing [possibly circa 1750 Livorno]

missing few front pages and back pages - hence bargain price -

Valued over € 500 - REDUCED to USD$100

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - missing few pages

Excellent condition [with signature/name]

160 double sided pages

Size 28 cm x 19 cm x 2 cm

Weighs - 800 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר