עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#955. ספר ערך השלחן ע״י בנימין טייב Printed 1795 Livorno Italy

Valued at € 750 - Special Bargain reduced to $300

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with many signatures/name]

115 double sided pages

Size 28 cm x 18 cm x 2 cm

Weighs - 650 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Same items as www.hebrewbooks.org/7964

All the high value items - we've reduced to $300

Special reduced price $300

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

We're doing deals - and - reducing prices

 

Buy Now for Special Deals

SpecialPrice

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר