עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Full Section of "Sha'alos uTeshuvos שו״ת"

 

#953. שו״ת פרי השדה חלק א וחלק ב

Printed Bonyhad - Tolna - Hungary on 1906

Valued at € 500 - REDUCED to USD$300

 

 

Thick pages - Original Hard Back Covers - complete pages

Excellent condition [with signature/name]

94 + 114 double sided pages

Size 31 cm x 20 cm x 2.5 cm

Weighs - 1.1 KG - both together

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special deal for BOTH Seforim - USD$ 300

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for Special Deals

SpecialPrice

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר