עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

 

אלשיך על התורה ספר בראשית

#95 Sefer Alshich on Torah Sefer Breishis

Printed in Amsterdam 1764

Valued at € 2,000 - SOLD

 

Size 17 cm x 21 cm x 5 cm

Weighs 1040 grams

Thick paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

 

 

 

 

 

נא לטלפון אם אתה רוצה יותר צילומים

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר