עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר חרש אבן

#92 Sefer Cheresh Even on Bamidbar & Devarim,

Printed 1934 in Nogradkallo Ujpest, Hungary,

Written by Rabbi Moshe Taub

Valued at € 250 - reduced special price USD$100

 

 

Size 23 cm x 15 cm x 0.3 cm

Weighs 150 grams

Thin paper - 72 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

נא לטלפון אם אתה רוצה יותר צילומים

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר