עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר ברכת אברהם

#91 Sefer Bircas Avrohom printed LEEK,

by Goldberg from Paris 1859

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

Size 18 cm x 25 cm x 0.8 cm

Weighs 300 grams

Thin paper

65 pages - no missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

נא לטלפון אם אתה רוצה יותר צילומים

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר