עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר אור שמח

#86 Sefer Or Sameach Printed Warsaw 1904

SOLD

 

 

 

225 pages

Size 35 cm x 24 cm x 1.2 cm

Weighs 910 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר