עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#859. שו״ת צפנת פענח Printed 1935 Warsaw

Valued over € 300 - Special reduced price USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers "detached"

64 pages

Size 22 cm x 15 cm x 0.3 cm

Weighs 175 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר