עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#855. ספר מדרש שמואל על פרקי אבות Printed Warsaw 1878

Valued over € 300 - Special reduced price - USD$100

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name] stamp of Rabbiner of Randegg, Daden

130 double sided pages

Size 22 cm x 14 cm x 1 cm

Weighs 300 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר