עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#840. 4 seforim bound together -

[1] ספר נפלאות חדשות Printed Warsaw 1911

[2] ספר מדרש פליאה printed Warsaw 1907

[3] ספר אותיות מחכימות Printed Jerusalem 1906

[4] ספר חידושי הלכות Printed 1911 Petrikov

Valued over € 300 - Bargain price at € 150 - USD$ 200

 

 

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

over 400 pages - 4 volumes bound together

Size 22 cm x 14 cm x 3 cm

Weighs 570 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email or call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר