עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר שאלות ותשובות בית לוי

#84 Sefer Shaalos uTeshovos Beis Levi of Rabbi Levi Shapira

Printed 1912 Vilna

Valued at € 250 - reduced special price of - USD$100

 

 

 

165 pages

Size 31 cm x 22 cm x 0.7 cm

Weighs 530 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר