עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#831. ספר תולדות שמואל Printed Satoraljaujhely 1930

Valued over € 300 - Special reduced price - USD$100

 

 

 

Thick pages - original hard back covers

Excellent condition [with signature/name]

130 + 20 double sided pages - volumes bound together

Size 25 cm x 18 cm x 2.5 cm

Weighs 975 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר