עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

שאלות ותשובות ראשונים ואחרונים

Sha'alos uTeshuvos Responsa

Ester & I have decided that as these seforim are of most interest to בני תורה

all except a few are priced at €150 - $200 including worldwide shipping

[Sha'alos uTeshuvos שו״ת]

 

#824. ספר מאיר עיני חכמים

SOLD

 

Thick pages - no covers

Excellent condition [with signature/name] Mayer Semhorm Humbolstrasse

120 pages

Size 32 cm x 22 cm x 0.5 cm

Weighs 365 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר