עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר חידושי המאירי על מס פסחים

#71 Sefer Chidushei HaMe'iri on Mesechta Pesachim

Printed 1925 Bilgoraj Lublin Poland

Valued at € 250 - reduced special price - USD$100

 

 

Sefer Chidushei HaMe'iri on Mesechta Pesachim

Printed 1925 Bilgoraj Lublin Poland

Printed by Nota Kronenberga, Bilgoraj

141 pages

Size 34 cm x 24 cm x 0.6 cm

Weighs 680 grams

Thick paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

נא לטלפון אם אתה רוצה יותר צילומים

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר