עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

שאלות ותשובות רבינו אשר

# 7 Sefer Sha'alos uTeshuvos of Rabeinu Osher "Rosh"

printed 1885 in Vilna

Valued at € 400 - available for sale at € 150 / USD$200

Sefer Sha'alos uTeshuvos of Rabeinu Osher

Printed 1885 in Vilna [censor approved in Russian 1884]

104 double sided pages [ie 208 pages]

Size 35cm x 25 cm x 1.6 cm

Weighs 970 grams

Very thick good quality paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Hard cover and almost like new - perfect condition

Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר