עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Talmud Gemorra תלמוד גמרא

עין יעקב & מפרשים על הש״ס

Full Section of Talmud Gemorra תלמוד גמרא & מפרשים על הש״ס

 

#684. הפלאה ספר כתובה על מס׳ כתובות printed Lemberg 1897

& ספר שבת אחים printed Lemberg 1897

& שו״ת אורי וישעי Printed Lemberg / Lvov 1898

All 3 bound together

Valued at € 250 - Special Bargain Price at € 150 - USD$ 200

 

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

80 + 50 + 90 double sided pages - 3 books bound together

Size 34 cm x 24 cm x 2.5 cm

Weighs 1.3 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר