עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Talmud Gemorra תלמוד גמרא

עין יעקב & מפרשים על הש״ס

Full Section of Talmud Gemorra תלמוד גמרא & מפרשים על הש״ס

 

#683. ספר בגדי יום טוב על מס׳ ביצה ע״י שלמה קלוגר

Printed Lemberg 1891 & bound together with

ספר תבואות השדה printed Lemberg 1893

Valued over € 500 - Special Bargain Price at € 150 - USD$ 200

 

 

 

Thick pages - original hard covers

Excellent condition [with signature/name]

165 + 95 double sided pages

Size 32 cm x 20 cm x 2 cm

Weighs 1.1 kG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Special Offer Price of € 150 - USD$ 200

Including Worldwide UPS / DHL Shipping with online tracking

 

Buy NOW

€ 150 / $200

 € 150
 $200

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר