עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר מהרם שיק על תריג מצות
חלק ראשון נדפס מונקאטש

#67 Sefer Maharam Sheik - Printed in Munkacs 1895

Valued at € 500 - reduced special price USD$100

Stamp of "Rabbi Samuel Brach of Nyir-Mada Ungarn"

 

 

Sefer Maharam Sheik - 2 volumes in one book

Printed in Munkacs 1895

Printed by "Blaye & Kohn Munkacs" Hungary

Stamp of "Rabbi Samuel Brach of Nyir-Mada Ungarn"

140 double side pages [280 pages]

Size 38 cm x 23 cm x 1.6 cm

Weighs 990 grams

Thick paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Rebound by "Hamakrik Book & Binding co" 45 Craven Walk London N16

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר