עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר שאלות ותשובות משיב דבר

#66 Sefer Shaalos uTeshovos Meshiv Dvar

Printed Warsaw 1894

SOLD

Stamp of "Stepney Orthodox Synagogue"&"Vaad Harabanim"

 

Sefer Shaalos uTeshovos Meshiv Dvar - all 4 sections of Sefer

Printed Warsaw 1894

Stamp of "Stepney Orthodox Synagogue"&"Vaad Harabanim"

280 pages

Size 31 cm x 22 cm x 1.8 cm

Weighs 1050 grams [1.05 kg

Thick paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Has been rebound - well looked after

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר