עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Talmud Gemorra תלמוד גמרא

עין יעקב & מפרשים על הש״ס

Full Section of Talmud Gemorra תלמוד גמרא & מפרשים על הש״ס

 

#652. מסכת ברכות & משניות זרעים Mesechta Brachos

Printed Amsterdam 1752

SOLD

 

 

 

with forwards by Shlomo Zalman Auerbach - dated 1751

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

160 double sided pages

Size 37 cm x 25 cm x 3 cm

Weighs 2 KG

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר