עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

ספר שאלות ותשובות מהראל

#64 Sefer Shaalos uTeshuvos MeHarEl

Printed Warsaw 1903

Valued at € 350 - reduced special price of USD$100

 

Sefer Shaalos uTeshuvos MeHarEl

Printed Warsaw 1903

155 pages

Size 33 cm x 24 cm x 0.8 cm

Weighs 490 grams

Thin coarse paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר