עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Chassidus ספרי חסידות

Full Section Chassidus ספרי חסידות

#616. ספר נצר חסד על מס׳ אבות

Printed Israel 1955

of יצחק אייזיק מקאמרנא Komarno Rebbe

SOLD

 

 

 

 

 

#616. ספר נצר חסד על מס׳ אבות

Printed Israel 1955

of יצחק אייזיק מקאמרנא Komarno Rebbe

 

Thick pages

Excellent condition

170 pages

Size 20 cm x 13 cm x 0.5 cm

Weighs 250 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר