עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

ספרי קבלה-ספר הזוהר

Full Section Kabbala ספרי קבלה ספר הזוהר

 

#608. ספר רזיאל המלאך Sefer Raziel HaMalach

Printed in Vilna 1881

Bound together with ספר הגהות מהרצ״א

of Rebbe Tzvi Elimelech of Dinow - Dinov

Printed Przemysl 1899 - valued at € 1000 - SOLD

 

 

#608. ספר רזיאל המלאך

Sefer Raziel HaMalach

Printed in Vilna 1881

Bound together with ספר הגהות מהרצ״א

of Rebbe Tzvi Elimelech of Dinow - Dinov

Printed Przemysl 1899

Thick pages

Excellent condition [ with signature/name Goldwasser ]

68 + 84 pages

Size 22 cm x 15 cm x 1.1 cm

Weighs 240 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר