עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

ספרי קבלה-ספר הזוהר

Full Section Kabbala ספרי קבלה ספר הזוהר

 

#607 ספר חסד לאברהם Chesed le'Avrohom Printed Vilna 1877

R' Avrohom Azulai 1570-1643 wrote this mystical book on Reincarnation of Souls

His descendant was the Chida - Chaim Yoseph David Azulai

Valued at € 1000 -SOLD

 

 

 

#607 ספר חסד לאברהם Chesed le'Avrohom

R' Avrohom Azulai 1570-1643 wrote this mystical book on Reincarnation of Souls

 

Thick pages - hardback original cover

Excellent condition [with stamp - k radecki - Lodz]

136 pages

Size 21 cm x 17 cm x 0.5 cm

Weighs 240 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר