עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

ספרי קבלה-ספר הזוהר

Full Section Kabbala ספרי קבלה ספר הזוהר

#606 - ספר נתיבות עולם ־ מהרי״ל פראג

Sefer Nesivos Olam of Maharil of Prague printed in 1860 - Stettin [Szczecin]

Valued over € 750 - SOLD

 

 

 

#606 ספר נתיבות עולם ־ מהרי״ל פראג

Sefer Nesivos Olam of Maharil of Prague

Printed in 1860 - Stettin [Szczecin]

 

Thick pages - printed by E. Schrentzel

Excellent print condition - original cover but detached at page 20

550 pages

Size 19 cm x 12 cm x 3 cm

Weighs 510 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר