עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

ספרי קבלה-ספר הזוהר

Full Section Chassidus ספרי קבלה ספר הזוהר

#602 - Set of 3 Pocket Sized Books זוהר על התורה SOLD

Printed Germany 1926 - perfect condition

 

 

Valued at € 250 - SOLD

 

 

#602 - Zohar - זוהר על התורה

Set of 3 Pocket Sized Books

 

Thick pages - printed Germany 1926

Excellent condition [with signature/name] Benedet ben Chaim Kahane

3 books - 400 + 440 + 600 pages

Each 13 cm x 9 cm [thickness varies 2.1 , 2.3 & 2.9 cm]

Weighs 300 + 380 + 280 grams

strong ink and pages clearly readable & VOWELED

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר