עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Talmud Gemorra תלמוד גמרא

עין יעקב & מפרשים על הש״ס

Full Section of Talmud Gemorra תלמוד גמרא & מפרשים על הש״ס

 

מסכת בבא מציעא
עם פירוש נתיבות ירושלים

# 57 Mesechta Bava Metzia from Talmud Yerushalmi

with Peirush Nesivus Yerushalayim - Printed London 1926

Valued at € 200 - reduced special price USD$100

 

 

Mesechta Bava Metzia from Talmud Yerushalmi

With Peirush Nesivus Yerushalayim

Printed London 1926 by Express printers

84a Whitechapel High Street

110 pages

Size 38 cm x 25 cm x 0.9 cm

Weighs 820 grams

Thick good quality London quality paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

some Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

See # 31. מסכת בבא בתרא עם פירוש נתיבות ירושלים Mesechta Bava Basra from Talmud Yerushalmi with Peirush Nesivus Yerushalayim printed London 1926

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר