עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

567. סידור Pocket - small - Siddur Prayer in Hebrew and German

Printed in Austria circa 1930 - red leatherbound

SOLD

 

 

 

Size 15 cm x 10 cm x 2 cm

Weighs 430 grams

Thin paper - 348 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers -

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר