עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

#563. מחזור ראש השנה Machzor for Rosh Hashana

Printed Warsaw by Lewin-Epstein 1936

with stamp of M Posner 128 Leman Street London E1

Bargain price at USD$100 - SOLD

 

 

Size 22 cm x 16 cm x 2 cm

Weighs 650grams

Thin paper - 195 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers -

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר