עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

561. מחזור לשלש רגלים Machzor for Pesach, Shavuos & Succos

unknown year of printing - circa 1850 Vienna

Bargain price at USD$100

 

 

 

Size 20 cm x 24 cm x 4 cm

Weighs 1,150 grams

Thin paper - 550 pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers -broken spine and 50 front pages missing

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר