עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

#553. מחזור לסכות ושמיני עצרת

Machzor for Succos & Shmini Atzeres

Printed Metz, France in 1817

Valued € 300 - Bargain price at USD$100

 

 

Prayer book for Jewish Festival of Succos

Printed 1817 in Metz, France by Ephraim Hadamar

With the Stamp of Archival Depot Offenback-am-Maine "pre-war"

180 double sided pages [360 pages]

Size 21 cm x 13 cm x 206 cm

Weighs 230 grams

Thick good quality paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר