עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

#551 מחזורים זכור לאברהם לפי מנהג ספרדים

Machzorim [2 volumes] for Rosh Hashana and Yom Kippur - Nusach "Sefard" Constantinople Printed in Livorno, Italy 1920

Valued € 100 - Bargain price at € 40 / USD$55

Machzorim [2 volumes] for Rosh Hashana and Yom Kippur

Nusach "Sefard" Constantinople

Printed in Livorno, Italy circa 1920

year of printing unknown - but Livorno printed 1920-1930.

140 page and 100 pages

Size 21 cm x 14 cm x 1.2 cm each book

Total Weight 690 grams

Thin good quality paper pages

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - Euro € 40 each - USD$ 55

Price of € 40.00 / USD$ 55 - includes Shipping

Worldwide Insured Shipping - Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר