עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

Prayer Books תפילה סדור מחזורים תהילים

Tefila, Sidurim, Machzorim & Tehillim

See the Full Section of Prayer books

 

#550. קינות לתשעה באב

Prayer book for Tisha B'av printed Livorno 1895

Valued € 100 - Bargain price at € 40 / USD$55

 

 

 

פלות לתשעה באב Prayer book for Tisha B'av version SEFARD minhag Bagdad

Printed Livorno but leatherboung in London by E Jacob

Printed in 1895

Weight 430 grams - Dimensions 13cm x 19.5cm x 2.2cm

193 sided pages, thin paper typical Italian print & paper

no missing pages, worming but has been treated

No covers and torn front few pages, Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, hebrew print with Rashi Hebrew script in Italian/Livorno style

 

Bargain Antique Seforim - Euro € 40 each - USD$ 55

Price of € 40.00 / USD$ 55 - includes Shipping

Worldwide Insured Shipping - Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר