עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Metziya's - Bargains - אלו מציאות

Full Section of Metziya's Bargains for € 100 - USD$ 130

 

#542. ספר שושנת העמקים By Yosef Teumim Printed 1886 Warsaw

Special REDUCED bargain price of €40 - USD$55

Excellent condition - written by famous Rabbi Yosef Teumim 1727-1792

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

150 pages

Size 21 cm x 14 cm x 0.4 cm

Weighs 210 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email / call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר