עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Metziya's - Bargains - אלו מציאות

Full Section of Metziya's Bargains for € 100 - USD$ 130

 

#542. ספר שושנת העמקים By Yosef Teumim Printed 1886 Warsaw

SOLD

Excellent condition - written by famous Rabbi Yosef Teumim 1727-1792

 

 

Thick pages

Excellent condition [with signature/name]

150 pages

Size 21 cm x 14 cm x 0.4 cm

Weighs 210 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר