עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#541. ספר גנת וורדים and ספר שושנת העמקים

bound together Printed Petrikov 1884

Special REDUCED bargain price of USD$100

Excellent condition - stamps and signatures - ask for more photos

 

 

 

Thick pages - original hard covers

Excellent condition [with signature/name]

140 + 130 pages - 2 books bound together

Size 22 cm x 15 cm x 1.5 cm

Weighs 400 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר