עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

#536. ספר חתם סופר שו״ת חלק שביעי Printed Munkacs 1912

Special REDUCED bargain price of USD$100

 

 

Thick pages - no covers

fragile condition [with signature/name] Moritz Weisz Wien

115 pages

Size 23 cm x 18 cm x 1 cm

Weighs 370 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

 

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר