עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

דרשות הרמה לכל שבתות השנה

# 53 Drashos of the Remah - Printed Vilna 1909

Valued at € 200 - reduced special price USD$100

 

 

Sefer Drashos of the Remah

Printed Vilna 1909

205 pages

Size 22 cm x 15 cm x 1.2 cm

Weighs 340 grams

Thin paper

No missing pages, ink and pages clearly readable

Original covers

Slight Yellow discolouration of pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

Bargain Antique Seforim - USD$ 100

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy Now for $100 Bargains

#enter number
 

We always listen to all offers - We always Accept all reasonable offers

We are traditional Antique Book Dealers - Everything has a value - Everything has a price - Always negotiable

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר