עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר

www.antiquejewishbooks.net

Metziya's - Bargains - אלו מציאות

Full Section of Metziya's Bargains for € 150 - USD$ 200

 

#525. ספר שמחת הנפש by Rabbiner Yehuda Krausz Hungray

Printed Bacs Jankovacz 1899

Special REDUCED bargain price of €40 - USD$55

Excellent condition

 

 

Thick pages - no cover

Excellent print condition [with signature/name]

120 pages

Size 22 cm x 14 cm x 0.4 cm

Weighs 195 grams

strong ink and pages clearly readable

Yellow Discolouration of many pages

Ink Perfect, writing legible, in Hebrew blocked and Rashi Hebrew script

 

Bargain Antique Seforim - Euro €40 each - USD$ 55

Includes Worldwide Insured Shipping to Anywhere in the World

 

Buy NOW

€ 40 / $55

40Euro Bargain item number #
 
$55 Bargain item number #
 

 

Any questions please call Austria +43 650 950 3776 or email jonathan@antiquejewishbooks.net

In order to upload as many books of our collection as possible to the website - we've been brief

If you are interested - please email or call Ester and Jonathan and we will email you further photos

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר